HERB PARAFII NAKŁO

 herb parafii Naklo 

 

 

 

 

   

 

Nakło już w 1326 roku było wsią parafialną. Istniał tu kościół drewniany pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa. Warto dodać, że św. Mikołaj jest Patronem kupców i kościoły pod jego wezwaniem budowane były najczęściej przy szlakach handlowych. Obecny kościół wzniesiony został na przełomie XVII i XVIII wieku. Ukończony przed 1712 r. staraniem proboszcza Ks. Jędrzeja Szychowskiego. Konsekrowany 6 października 1726 roku.

Na krótko przed 1748 rokiem Nakło otrzymało prawa miejskie, a utraciło je w 1825 roku Właścicielami dóbr w Nakle, w tym czasie byli Młodzianowscy, później Bystrzanowscy. W latach 1770 - 1780 Kajetan hr. Bystrzanowski zbudował w Nakle pałac, w którego tympanonie umieścił herb własny i poprzednich właścicieli, gdyż majątek odziedziczył po nich dzięki jego ożenkowi z córką Młodzianowskich - Marianną. Należy również wspomnieć, że Bystrzanowscy finansowali gruntowne odnowienie kościoła pod koniec XVIII wieku.

Opracowany herb parafii Nakło nawiązuje do najbardziej wymownej części historii Nakła i parafii. Jest połączeniem świeckiej świetności Nakła i duchowej tradycji religijnej. Na tarczy widnieje herb Młodzianowskich (założycieli miasta) - "Dąbrowa" (podkowa z krzyżami) i Bystrzanowskich - "Starykoń". Herb "Dąbrowa" - w polu błękitnym na barku podkowy srebrnej krzyż kawalerski złoty, na ocelach podkowy zaćwieczone ukośnie takie same krzyże. Herb "Starykoń" - w polu czerwonym koń srebrny o kopytach złotych, kroczący, z popręgiem czarnym.

Nad obydwoma herbami widnieje hrabiowska korona, ponieważ obydwie rodziny nosiły hrabiowskie tytuły. Prócz akcentów świeckich, herb posiada symbole godności duchownych Kościoła rzymskokatolickiego. Symbole te, to mitra biskupia z prawej strony herbu  i pastorał z lewej. Od mitry faliście odchodzą wstęgi. Symbole te nawiązują do osoby św. Mikołaja - Patrona naszej parafii. Wszystkie te symbole sa w kolorze złotym. W tym samym kolorze, u dołu tarczy, pod wizerunkiem podkowy i konia widnieje szarfa, a na niej napis "Nakło" w kolorze czarnym.

Przy opracowaniu projektu herbu parafii Nakło, autor korzystał z książki Sławomira Górzyńskiego i Jerzego Kochanowskiego "Herby szlachty polskiej" - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa ALFA - Warszawa 1990 r.

W opisie uzasadnienia, historię Nakła zaczerpnąłem z "Katalogu zabytków sztuki w Polsce", tom III, zeszyt 12 w opracowaniu Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff oraz z zapisów będących w posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie - rok 1980.

mgr Józef Kocełuch

autor projektu herbu i opisu

Nakło, 10 listopada 2003

 

powrót do zakładek