INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH:

                                               11. – 17.05.2020

 

Poniedziałek -  11.05.

     7.00 - + Andrzeja Klimas – siostrzenica Aleksandra z rodz.

   18.00 – + Helenę,Stanisława Kaczmarczyk,Stanisława,Krzysztofa Kaczmarczyk

                                                                                               

Wtorek - 12.05.

     7.00 – + Wandę Kozłowską – syn Waldemar z rodz.

   13.00 – Msz św. pogrzebowa + Stefana Michniak

   18.00 – Dzięk.- błag. dla Stanisława z racji imienin

 

Środa – 13.05.

   18.00 - + Mariannę (29 roczn.śm.),Zdzisława,Mariannę,Romana Połcik,Mariannę,Bolesława Wójcik

   18.00 – + Martę Błaszczyk – sąsiedzi Nowakowscy

 

Czwartek – 14.05.

   18.00 -     

   18.00 - + Jana Wyrwisz – Eugeniusz Wyrwisz z żoną i córkami

 

 Piątek – 15.05.

     7.00 – Dzięk.- błag. dla Anny z racji 60 roczn.ur.- dzieci

   18.00 – + Jana (38 roczn.śm.),Mariannę,Helenę,Jana Gęsikowskich,Antoninę,Jana Gołkowskich,

                   Stanisławę,Adama Pniak

 

Sobota – 16.05. 

     7.00 - + Annę,Stanisława,Mariannę,Genowefę Baran,Adama,Stanisławę Pniak,Jana,Janinę,

                  Władysława Bieniek,dusze w czyśćcu cierpiących

   18.00 – + Tadeusza Żelaznego (ur.) – wnuczka Oliwia z rodzicami

  

Niedziela – 17.05.

     8.30 – Dzięk.- błag. dla KR Pani Stolarskiej i Pani Ciszewskiej

   10.00 – + Zofię,Jana,Włodzimierza Cuber,zm.z rodz.Wojcieszków,Nowaków

   12.00 – Dzięk.- błag. dla Pana Kościelnego z racji imienin

   14.00 – Za parafian

   17.00 – + Teresę Piasecką (9 roczn.śm.),Mariana,Mirosława Piaseckich,Genowefę Płowiec – córka

                                                                                                                                         Grażyna z rodz.