ODPUSTY PARAFIALNE

 

Patronem naszego kościoła i parafii jest w tej chwili św. Mikołaj, ale wszystko wskazuje na to, że pierwotnie głównym tytułem kościoła było Wniebowzięcie NMP. Do dziś zresztą ta uroczystość gromadzi dużą liczbę wiernych, zapewne również i z powodu pory roku, czasu wakacyjnego itp. ale trzeba brać pod uwagę również istniejącą tradycję, która przetrwała mimo zmiany patrona parafii.

Zmiana była spowodowana faktem, że Nakło znalazło się na trasie Traktu krakowskiego, traktu handlowego. Parafianie wspominają stare podania, legendy, iż częste napady zbójeckie w tym rejonie, na podróżujących kupców, doprowadziły do zmiany patrona naszego kościoła. Św. Mikołaj jest przecież m.in. patronem kupców. Chcąc chronić swój dobytek za wstawiennictwem św. Mikołaja, kupcy doprowadzili do tej zmiany. Być może były inne powody, których nie znamy, ale warto wspomnieć, iż istnieje podanie jakoby za murem cmentarza w Nakle był pochowany słynny zbój Madej.

Jakakolwiek była historia, pewnie burzliwa, jak zawsze, dziś głównym patronem jest św. Mikołaj. Ten odpust teraz gromadzi już dość dużą grupę wiernych z różnych racji: dzień spowiedzi adwentowej, św. Mikołaj rozdaje upominki dzieciom i dużym i małym i tak co roku, powoli rośnie liczba biorących udział w tym odpuście. Data 6 grudnia staje rozpoznawalna dla prawie wszystkich parafian.

15 sierpnia 2011 - godz. 12.00 - odpust i dożynki parafialne - przewodniczy O. Paweł - bernardyn z Krakowa, uroczystość przygotowali mieszkańcy Paulinowa i Marcjanpola.

[photogallery/photo00029796/real.htm]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do zakładek