Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - niedziela - 30 września 1973 r.

 


  

Ks. Henryk Koścień, proboszcz naszej parafii wita Matkę BożąKs. Bp. Jan Gurda
Matka Boża Częstochowska
KS. Henryk Koścień

Proboszcz ze strażakami
Ks. Bp. Jan Gurda w asyście księży


 ministranci

                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                              

                                                                    

PEREGRYNACJA OBRAZU NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJPierwsza peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii była w niedzielę 30 września 1973 roku.
Dziś czekamy na powtórne nawiedzenie naszej parafii, które będzie  27 sierpnia 2008 roku
    Zbieramy pamiątki, jakie pozostały po poprzednim Nawiedzeniu. Zdjęcia, obrazy, wydarzenia, które towarzyszyły Nawiedzeniu w 1973 roku. Powoli przypominamy sobie ludzi, którzy wówczas kształtowali duchowość naszych parafian, tworzyli klimat tamtych dni. Wielu z nich już odeszło do Pana, ale przecież pozostało pokolenie, które wówczas rozpoczynało dorosłe życie, również w chrześcijaństwie. Pokolenie, które dziś nazywamy pokoleniem Jana Pawła II, które przejęło Jego nauczanie, Jego wiarę, Jego nadzieję, a przede wszystkim Jego odwagę zaufania Panu. Dziś trudno wyodrębnić poszczególne etapy wzrastania w łasce, wzrastania w Panu, ale ważna jest ta droga, którą idziemy w życiu, cel, który chcemy osiągnąć i świadomość, że zawsze jest z nami Matka, która rozumie nasze słabości i nigdy, nawet wtedy gdy upadamy, nigdy nas nie opuszcza, zawsze ufająca, zawsze wierna i zawsze kochająca - jak Matka. 

powrót do zakładek