Prace konserwatorskie

Prace dotyczące ogólnie pojętego remontu kościoła oraz uporządkowania terenu wokół kościoła i cmentarza parafialnego, zostały rozpoczęte w 1997 roku. Pierwsze prace dotyczyły najpilniejszych spraw: naprawa rynien, konfesjonałów, wzmocnienie oświetlenia kościoła, umocowanie wyrwanej kraty drzwi głównych, naprawa przeciekających dachów, wymiana częściowa instalacji elektrycznych, wypompowanie wody z piwnicy pod Kaplicą itp. Nie były to prace w ścisłym sensie konserwatorskie, ale zmierzały do poprawy zniszczonych części kościoła oraz zachowania istniejących obiektów.

Prace prowadzone pod nadzorem Służby Ochrony Zabytków w Częstochowie dotyczyły najpierw wentylacji kościoła. Wentylacja grawitacyjna została opracowana przez inż. Józefa Piwko z Kielc. Wentylacja doprowadziła w dość krótkim czasie do zmiany klimatu kościoła (zapachy, wilgotność itp.) Opracowano i wykonano plan dotyczący drzewostanu na terenie przykościelnym i cmentarzu grzebalnym. Kolejne prace dotyczyły wymiany belki nośnej chóru. Projekt opracował inż. Stanisław Jończyk z Kielc, natomiast wykonawcami byli parafianie. Ponieważ znalazły się odpowiednie fundusze Służba Ochrony Zabytków zleciła Pani Marii Góralczyk z Częstochowy, konserwację parapetu chóru. Nieco później wykonano nową posadzkę w prezbiterium kościoła wraz z nowym ołtarzem i ambonką.

Kolejne prace w 2001 już roku dotyczyły wzmocnienia kopuły na Kaplicy Matki Bożej. Kopuła została otoczona wieńcami żelbetowymi, podobnie jak wzmacnia się beczkę. Inż. arch. Jerzy Wójcik ze Staszowa zaprojektował nową latarnię i kształt kopuły.

W tym roku (2001) została rozebrana nastawa ołtarza głównego i zabrana do konserwacji. Konserwację nastawy wykonuje (nie została jeszcze ukończona) Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków "CONRES" z Katowic. Przedsiębiorstwo nie ukończyło prac konserwacyjnych nastawy ołtarza głównego.

W roku 2002 rozpoczęto konserwację bardzo zniszczonych Stacji Drogi Krzyżowej. Prace te wykonał mgr Jerzy Kowalski z Krakowa. Prace zostały wykonane solidnie i stosunkowo tanio. Serdecznie polecam fachowość i smak artystyczny Pana Jerzego.

W tymże roku pomalowano wnętrze kościoła (bez Kaplicy, zakrystii i przedsionka)

W roku 2003 zmieniliśmy kształt i rodzaj pokrycia na zakrystii.

Rok 2004 - to prace przy tynkach zewnętrznych kościoła, częściowo rozpoczęte w ubiegłym roku
(ściana frontowa kościoła) prace prowadzone są z wykorzystaniem materiałów "Ceresitu" W tym roku pomalowano Kaplicę oraz aktualnie czekamy na odbiór nastawy ołtarza z Kaplicy Matki Bożej. Nastawa ta w ubiegłym roku straciła pionowość i trzeba było w trybie interwencyjnym, natychmiast podjąć prace konserwatorskie. Prace te wykonał Błażej Zawadzki z Częstochowy.

 

 

 

herb

 

herb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herb

 

 

 

 Powyższe sztukaterie przedstawiają kartusze herbowe umieszczone na żaglach kopuły przykrywającej boczną kaplicę naszego kościoła. Są to herby: Gryf, Leliwa, Prus i Śreniawa - herby związane są z rodzinami, które kiedyś mieszkały na terenie naszej parafii. Brak w Kaplicy herbu Zaremba do całości historii.

Aktualnie trwają prace związane z dokończeniem konserwacji nastawy ołtarza głównego - prace te prowadzi mgr Błażej Zawadzki z Częstochowy. Drugi tor prac dotyczy rekonstrukcji wieży sygnaturki. Przygotowano już wiele elementów tej konstrukcji. Czekamy na ostatnie części i dalsze parce będą dotyczyć już instalowania kolejnych elementów na dachu kościoła. Pracami ciesielskimi kieruje Zbigniew Bieniek z Gustawowa.

herb

 

 

 

 

 

powrót do zakładek