Rada parafialna

Działa od roku 1999. Powstanie Rady Parafialnej było podyktowane rozwijającym się życiem parafialnym. Pojawiły się nowe problemy, które trzeba było wspólnie rozwiązywać, ale także wspólnie uczyć się ich rozwiązania. Kościół działa bowiem w nowej rzeczywistości, co powoduje wzrastające potrzeby wiernych w zakresie rozwoju duchowości, ale także na innych płaszczyznach życia parafialnego i społecznego. Wzrastające potrzeby prowadzą również do stawiania większych wymagań wobec Kościoła. Zakres prac Rady Parafialnej jest jeszcze stosunkowo wąski, ale zostało już przetarte wiele ścieżek, dzięki działalności Rady, które dotąd były zamknięte dla działania Kościoła. Propozycji prac jest bardzo wiele, ale wszystko jest uzależnione od przygotowania, możliwości czasowych, akceptacji wiernych, także funduszy materialnych. Mamy nadzieję, że ta forma pracy w parafii będzie podlegała stałemu rozwojowi i będzie budzić nową świadomość Kościoła zarówno wśród radnych jak i wiernych.

Członkowie Rady Parafialnej:

1.      Kamizela Mirosław - Nakło

2.      Gęsikowski Krzysztof - Nakło

3.      Ciszewski Henryk - Tęgobórz

4.      Koźbiał Dorota - Tęgobórz

5.      Nowiński Jan - Tęgobórz

6.      Sikora Ignacy - Siedliska

7.      Boryń Jan - Siedliska

8.      Popczyk Stanisław - Małachów

9.      Bieniek Jadwiga - Gustawów

10.  Stolarski Stanisław - Gródek

11.  Zając Mieczysław - Paulinów

12.              Gęsikowski Krzysztof - Marcjampol

13.              Idziak Władysław - Witów

14.              Klimas Władysław - Witów - członek honorowy

powrót do zakładek